0476 22 27 33 

AssurMiFID - gedragsregels

In het kader van de naleving van de “AssurMiFID-gedragsregels” deelt BVBA LV Consult nog volgende informatie mee: 

  1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling. Het kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. De werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. BVBA LV Consult is erkend door de FSMA (erkenningsnummer 112282A) om volgende takken uit te oefenen: 01a, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10a, 10b, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
  2. Informatie over het belangenconflictenbeleid. De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. 
  3. Vergoeding. Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling wordt in beginsel een vergoeding ontvangen van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijzondere taken ingevuld door het kantoor. Tot slot is het mogelijk dat BVBA LV Consult een vergoeding betaalt aan een derde omwille van het feit dat deze derde een klant aanbrengt. Deze betalingen zijn conform met de FSMA-mededeling van 20 februari 2009 over relatieaanbrengers en de regelgeving hieromtrent. Voor meer informatie, contacteer ons.
  4. BVBA LV Consult engageert zich om de toepasselijke wetgeving strikt na te leven en zal in dit kader bijvoorbeeld enkel producten in het aanbod opnemen die door de FSMA goedgekeurd zijn.
  5. De voertaal van het kantoor is Nederlands. Dit is bijgevolg de taal waarin alle communicatie zal gevoerd worden en waarin alle documenten, polissen, brochures etc opgesteld zijn. Indien klanten toch opteren om bediend te worden in het Frans of Engels, dan zal dit naar best vermogen gebeuren door bvba LV Consult maar enkel Nederlandstalige communicatie zal uiteindelijk als rechtsgeldige basis kunnen dienen.