0476 22 27 33 

tak 23

beleggingen met beleggingsfondsen van tak 23

 

Een beleggingsverzekering van tak 23 is een belegging gekoppeld aan beleggingsfondsen. De netto premie wordt omgezet in een aantal deelbewijzen of units van het betreffende fonds. Het rendement wordt gerealiseerd door de waardestijging van deze deelbewijzen. Het potentiële rendement ligt niet contractueel vast, en kan eventueel, bij tegenvallende omstandigheden, negatief evolueren of uitvallen.
Bepaalde formules tak 23 bieden echter een garantie op behoud van kapitaal (soms tot op een bepaald niveau, bijvoorbeeld 90% of 100%) op een vastbepaalde looptijd waardoor er toch een aantrekkelijke zekerheid ingebouwd is. Bijgevoegde fiche biedt een overzicht van de risico's die verbonden zijn aan beleggingsfondsen van tak 23.
 
Sinds kort zijn ook open tak 23 formules beschikbaar met interessante opties:

  • winstbescherming (op automatische wijze wordt hierbij winst veilig gesteld van zodra een vooraf bepaald niveau bereikt wordt) 
  • verliesbeperking (volatiele fondsen kunnen helaas ook negatief evolueren, en in dergelijk geval is verliesbeperker op een vooraf bepaald niveau een grote troef om eventuele verdere verliezen een halt toe te roepen. Maar dank zij de mogelijkheid tot automatische herbelegging kan een verdere koersdaling positief benut worden) 

 


Ik ben een groot voorstander om bij keuze van beleggingsfondsen tak 23 gespreid in te stappen. Dit is de enige zekerheid om interessant in te stappen in “onzekere” fondsen.

Bijkomende troeven:

  • ik bepaal aan de hand van een uitgebreide vragenlijst uw beleggersprofiel, en aan de hand van dit resultaat, èn in overleg kan dan gekozen worden om tak 23 fondsen aan te kopen
  • het resultaat van een beleggersprofiel kan aangeven dat tak 23 een "toegelaten mogelijkheid" is, nooit kan dit echter een verplichting zijn, van primordiaal belang is, en moet zijn, uw gemoedsrust!
  • via een eigen ontwikkelde tool worden uw fondsen opgevolgd en bij vooraf vastgelegde "knipperlichten" wordt u op de hoogte gehouden