0476 22 27 33 

Links

Interessante en nuttige links voor bijkomende informatie over de door pensioenraadgever.be behandelde thema's zijn:

 

 • www.mypension.be dit is de website van de federale Overheid met informatie en een handig overzicht van uw persoonlijk wettelijk en aanvullend pensioen. Aanmelden kan via token of met de e-ID.
 • www.sfpd.fgov.be dit is de website van de Federale Pensioendienst
 • www.mycareer.be op deze website vindt u een overzicht van uw loopbaan onder de vorm van een tijdlijn met daarop alle actieve periodes (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en eventueel ook de niet-actieve periodes (werkloosheid, tijdskrediet, enz,...)
 • www.riziv.be dit is de website van het RIZIV met informatie over het sociaal statuut van de medische zorgverstrekkers
 • www.beschermingsfonds.be website van het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten
 • www.bijzonderbeschermingsfonds.be website van de Federale Overheidsdienst Financiën over het Bijzonder beschermingsfonds voor de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen
 • www.fsma.be (opvolger van de CBFA) website van de toezichthouder voor Financiële Diensten en Markten
 • www.assuralia.be website van de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen
 • http://www.trip-asbl.be/nl/home/index.asp website van de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Deze organisatie moet de gevolgen van tereurdaden helpen opvangen in functie van de waarborgen die de aangesloten verzekeringsondernemingen hebben verleend.
 • www.abcverzekering.be een informatieve consumentenwebsite uitgegeven door Assuralia met informatie over risico's en verzekeringen
 • www.wikifin.be website uitgegeven door de FSMA met als doelstelling de consument financiële informatie te verschaffen
 • www.beama.be website van de Belgian Asset Managers Association, de vereniging van instellingen voor beheer van ICB's, beheer voor institutionele en privécliënten en beleggingsadvies
 • www.febelfin.be website van de Belgische federatie van de financiële sector
 • www.safeinternetbanking.be een informatieve consumentenwebsite uitgegeven door Febelfin met informatie over veilig internetbankieren
 • www.db2p.be website van de databank van de aanvullende pensioenen 
 • www.slapendetegoeden.be/nl op deze website kan je controleren of je over vergeten geld (rekeningen, spaarboekjes of levensverzekeringen) beschikt. Vergeten geld is geld waar al 5 jaar geen verrichting meer op gebeurde.
 • www.mijngeldenik.be website van Febelfin om jongeren te helpen inzicht en kennis te verwerven over hun financiële situatie