0476 22 27 33 

Externalisatie Interne Pensioenbelofte

Doordat het sinds 2012 niet langer toegelaten is om een Interne Pensioenbelofte verder uit te bouwen heeft men niet langer de keuze tussen interne of externe pensioenfinanciering. Behalve het feit dat bij een interne pensioenbelofte er geen directe cash-beweging was op ogenblik van het aanleggen ervan en er evenmin premietaks van 4,4% diende betaald te worden, draaide een vergelijking tussen interne pensioenbelofte en externe financiering op alle andere punten steevast uit in het voordeel van externe financiering.

Met het Generatiepact in 2005 was het reeds duidelijk dat een Interne Pensioenbelofte niet in aanmerking kwam voor de gunstige taxatie van 10% op 65 jaar, en de wet van 18 december 2015 heeft nog bijkomende nadelen aan het lijstje toegevoegd.

Vandaag pleiten zowel financiële, juridische als praktische argumenten voor een externalisatie, en het is duidelijk dat van zodra de liquiditeitspositie van de vennootschap het toelaat, een externalisatie van de interne pensioenbelofte ten stelligste aan te bevelen is.

Contacteer mij voor verdere informatie en begeleiding bij deze omvorming.