0476 22 27 33 

zelfstandige MET vennootschap

De zelfstandige actief via vennootschap beschikt dank zij het “instrument” vennootschap in principe over bijkomende mogelijkheden om aan pensioenopbouw te doen, de belangrijkste is de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Weliswaar is er een gezamenlijk controle door de berekening van de befaamde 80%-regel. Deze berekening bepaalt een maximum te financieren pensioenkapitaal dat samengesteld mag worden door:

  • VAPZ
  • IPT
  • RIZIV (enkel voor medische zorgverstrekkers)
  • groepsverzekering
  • interne pensioenreservering

Belangrijkste parameters voor de berekening van de 80%-regel zijn:

  • maandelijkse bruto-bezoldiging (= loon + VAA + sociale bijdragen indien effectief betaald door vennootschap)
  • beroepsloopbaan
  • burgerlijke staat
  • pensioenleeftijd

Aangezien de voorbereiding, de  effectieve berekening, en dan ook de verdere opvolging van de 80%-regel essentieel zijn voor de fiscale aftrekbaarheid van de premies, heb ik een eigen methodologie ontwikkeld om dit efficiënt te organiseren. Op die manier zal uw aanvullend pensioen dus dubbel lonen: slim èn rendabel advies mèt een correcte 80%-regel bovenop!


Tip: pensioenkapitalen kunnen ook gebruikt worden voor vastgoedfinanciering. Heel vaak onbekend, maar daarom niet minder interessant. ook in dit domein wil ik uw ideale begeleider zijn!