0476 22 27 33 

zelfstandige ZONDER vennootschap

De zelfstandige actief als “éénmanszaak” beschikt slechts over de formule “Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen” (VAPZ) om via zijn beroepskosten aan pensioenfinanciering te doen. De premie die mag betaald worden is afhankelijk van het bedrag aan sociale bijdragen dat de zelfstandige moet betalen. Sociale bijdragen worden in principe berekend op het netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden (echter door de hervorming van het systeem dat in werking getreden is vanaf 2015, kan het referteinkomen voor het lopende jaar aangepast worden), en het is op dat “referenteinkomen” dat de maximale bijdrage VAPZ dient berekend te worden
De wetgever laat 2 systemen toe:

  • gewoon VAPZ: hier mag 8,17% van het referteinkomen betaald worden als premie VAPZ
  • sociaal VAPZ: hier mag 9,40% van het referteinkomen betaald worden als premie VAPZ, maar 10% van de premie moet gestort worden in een solidariteitsfonds dat minimaal 3 waarborgen moet bevatten 

Voor inkomstenjaar 2018 zijn de absolute maxima 3.187,04 EUR voor een gewoon VAPZ en 3.666,85 EUR voor een sociaal VAPZ.


Het VAPZ is de meest interessante formule om aan pensioenfinanciering te doen wegens een dubbel voordeel: volledig aftrekbaar als beroepskost, en een bijkomend uitgesteld voordeel van lagere sociale bijdragen. Hierdoor kan de gezamenlijke “winst” oplopen tot +/- 70%!

Voor de meeste zelfstandigen is het gewone VAPZ de meest aangewezen formule, ondanks het op het eerste zicht “lager” aftrekbare premiebedrag.

Ook zelfstandigen in bijberoep mogen een VAPZ onderschrijven, maar enkel op voorwaarde dat er wettelijke sociale bijdragen betaald worden als voor een zelfstandige in hoofdberoep, dus minimaal op een referteinkomen van 13.550,50 EUR (cijfers 2018).

Contacteer me via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. en ik begeleid u naar de meest geschikte formulen voor uw persoonlijke situatie!