0476 22 27 33 

Bescherming

Pensioenfinanciering dient gepaard te gaan met de beheersing van enkele risico's. Twee zeer belangrijke aandachtspunten zijn hierbij:

Een eveneens niet te onderschatten risico waar aansluiting en aanvaarding op zo jong mogelijke leeftijd ten stelligste aan te bevelen is, is hospitalisatie.