0476 22 27 33 

Loontrekkende via werkgever

De groepsverzekering maakt als verloningscomponent maakt reeds vrij lang deel uit van het pakket voordelen bij grote ondernemingen. Langzaam begint dit ook ingang te vinden bij kleine ondernemingen en zelfstandigen. Grootste struikelblok bij deze laatste categorieën om een groepsverzekering in te voeren is lang het beeld geweest dat groepsverzekeringen voor personeel duur, ingewikkeld of administratief zeer belastend zouden zijn.
Niets is nochtans minder waar, ook voor dergelijke ondernemingen is een groepsverzekering hét middel bij uitstek om een gedeelte van de verloning mee in te vullen.
Immers, het is de werkgever die bepaalt welk voordeel (het budget) aan welke categorie van zijn personeel zal toegekend worden. Bovendien zijn er voor de werkgever een aantal mogelijkheden om, binnen het wettelijk kader, eigen accenten te gaan leggen naar differentiatie. In het eerder uitzonderlijk geval, dat effectief één bepaalde persoon een groter belang binnen de organisatie heeft, en hiervoor bijkomend verloond moet worden, kan de Individuele Pensioentoezegging voor loontrekkenden een oplossing zijn.
Het is bovendien de werkgever die vastlegt welke de keuzemogelijkheden van waarborgen binnen het budget zijn. Naast de verplichte pensioencomponent, kunnen bijkomende waarborgen als overlijdenskapitaal en dekkingen arbeidsongeschiktheid aangeboden worden.
Om de kost voor de werkgever te variabiliseren in functie van het behalen van bepaalde bedrijfsresultaten, verkoopscijfers, of andere doelstellingen (bvb terugdringen arbeidsongevallen, SLA-parameters, etc, ) kan gekozen worden voor de invoering van een bonusplan. Hier is de betaling van de premie door de werkgever, en bijgevolg de verwerving ervan door de werknemer, afhankelijk van het behalen van die vooraf vastgelegde en meetbare doelstellingen. Voor 2016 heeft de regering besloten om het maximumbedrag op te trekken van 3.130 EUR naar 3.200 EUR.
 
Om, tussen de ingewikkelde en uitgebreide, wettelijke mogelijkheden een goed en zo eenvoudig mogelijk plan groepsverzekering voor de onderneming op te stellen, zijn ervaring, kennis, inlevingsvermogen en flexibiliteit uiterst belangrijk en noodzakelijk: ik kan u dit allemaal aanbieden.

In de complexe pensioenmaterie wil ik uw gids zijn naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing.