0476 22 27 33 

tak 21

beleggingen van tak 21

 

Een beleggingsverzekering van tak21 is een veilige belegging. Naast een gewaarborgd kapitaal op eindvervaldag, geniet de  klant meestal ook een gewaarborgde intrestvoet, met daarbovenop de mogelijkheid tot een jaarlijks variabele winstdeling.

De meest flexibele formules in tak21 hebben geen vaste einddatum maar zijn “open ended”. Daarnaast zijn er ook formules met een vaste looptijd (dikwijls 5 jaar of 8 jaar + 1 maand).

Wanneer aan de wettelijke voorwaarden voldaan, zijn de opbrengsten uit een beleggingsverzekering van tak21 voor een particuliere verzekeringsnemer vrijgesteld van roerende voorheffing: dit is het meest gekende en meest populaire voordeel van deze beleggingsvorm. Maar het voordeel om als verzekeringsnemer in alle vrijheid een begunstigde te kunnen bepalen is mogelijks een nòg grotere troef.

Een ander pluspunt van beleggingsverzekeringen tak21 is de vaak voorkomende mogelijkheid om zeer gebruiksvriendelijk een inkomen te genieten via een systeem van geplande afkopen.

Dank zij de uitgebreide en wettelijke verplichte beschermingsmechanismen is een tak 21 een uiterst voorzichtige en veilige belegging. Bovendien is ook de toegelaten beleggingspolitiek van de via tak21 toevertrouwde middelen streng gereglementeerd door het FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het vroegere CBFA). Bijkomend leggen sommige maatschappijen zichzelf strengere normen op dan deze voorzien door de FSMA.
Sinds 1 januari 2011 tenslotte, vallen levensverzekeringen tak21 onder de beschermingsregeling voor deposito’s, dit tot een bedrag van 100.000 EUR. Meer gedetailleerde en specifieke info zijn terug te vinden via de links www.beschermingsfonds.be en www.bijzonderbeschermingsfonds.be