0476 22 27 33 

IPT

Bij een contract Individuele Pensioentoezegging worden er door een vennootschap premies gestort ten gunste van het pensioen van een zelfstandige aangeslotene. Deze zelfstandige kan zaakvoerder zijn maar kan ook de hoedanigheid hebben van werkend vennoot. Belangrijkste voorwaarde is dat die aangeslotene een regelmatige maandelijkse bezoldiging geniet. In het verleden was er voor de zelfstandige mandatarissen ook al mogelijkheid om aan pensioenopbouw te doen door vennootschap, en dit, naar analogie van de loontrekkenden, via het systeem van de groepsverzekering. Het systeem van de groepsverzekering had echter als nadeel dat, in de gevallen dat er meerdere personen tot een bepaalde categorie behoorden, er hetzelfde voordeel diende toegekend te worden. In de praktijk zorgde dit soms voor vervelende situaties.

De komst van de Individuele Pensioentoezegging (IPT) in 2004 zorgde voor een oplossing voor deze struikelblok. Vanaf dat ogenblik verviel de notie "groep" en mocht er dus "individueel" gewerkt worden. 

Naast het hoofdaspect "pensioen" voorzien veel contracten IPT ook in aanvullende waarborgen overlijden en arbeidsongeschiktheid. Toch bestaan er bijvoorbeeld ook IPT's met enkel dekking overlijden.

Doorslaggevend criterium om premies IPT fiscale aftrekbaarheid te laten genieten is de befaamde 80%-regel. 

Klik hier voor meer informatie.