0476 22 27 33 

Wat al langer in de gespecialiseerde vakliteratuur aan bod kwam, krijgt nu ook aandacht in De Tijd van 30/04/2021. Betreft een "algemeen aanvaard principe" dat recent, en dit wegens het ontbreken van duidelijke regels, door de fiscus niet langer aanvaard wordt, en dit met alle gevolgen vandien... Betreft een "stukje" van de 80%-regel.

Lees meer

Met de vernieuwde lay-out van De Tijd ook een nieuwe rubriek Focus. In dit "maiden"-artikel aandacht voor periodiek sparen op spaarboekjes.

Lees meer

Naar aanleiding van enkele problemen met bepaalde tak 23-fondsen bij levensverzekeraar Private Insurer besteedt dit artikel van De Tijd aandacht aan de veiligheid van tak 23.

Lees meer

De titel van het artikel "regering wil uw pensioenbedje beter spreiden" in De Tijd van 10/10/2020 schept hogere verwachtingen dan wat bij lectuur blijkt. De echte verdienste ligt meer in de algemene beschouwing en het overzicht van het pensioenlandschap (voor loontrekkenden).

Lees meer

Interview in De Standaard met de CEO van CKV Rudi Deruytter over zijn nieuwste boek "Hoe kunnen de banken hun burn-out oplossen?" en tendensen en ontwikkelingen in het bankenlandschap.

Lees meer