0476 22 27 33 

Met een eerder sensationele titel "Zeven valkuilen..." probeert journalist Frida Deceunynck in De Standaard van 31/10/2019 de pensioenspaarder te waarschuwen of op zijn minst alert te maken. Met dit laatste is er op zich niets mis mee (helemaal niet) maar toch had ik van een gespecialiseerd auteur meer objectviteit en nuance verwacht.

Lees meer

Sinds een paar maanden heb ik me met mijn vennootschap bvba LV Consult aangesloten bij het ondernemersnetwerk VOKA.

Lees meer

Reeds enkele jaren, en vooral met de huidige lage renteomgeving, worden vastgoedinvesteringen steevast voorgesteld als veilig en "hoogrentend", kortom het "perfecte alternatief" voor een spaarboekje. Bijna steeds wordt daarbij gegoocheld met lucratieve rendementen en waardestijgingen. Het artikel in De Tijd van 28/09/2019 probeert op een objectieve manier een aantal elementen in een correct perspectief te plaatsen. De titelkeuze van het artikel "Doorprik de ballon van een te rooskleurig rendement op uw vastgoedinvestering" is zeer goed gekozen.

Lees meer

Naar aanleiding van de daling van de Belgische Langetermijnrente onder nul, publiceert De Standaard een reeks zomerartikels met alternatieven voor het spaarboekje, waarbij op 18 juli de vraag gesteld wordt of hoogrentend sparen nog wel bestaat.

Lees meer

Met de invoering van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) is een globaal overzicht van de mogelijkheden voor aanvullend pensioen voor de diverse statuten (zelfstandigen - loontrekkenden - ambtenaren) wel aangewezen. De Tijd van 20/04/2019 probeert hieraan tegemoet te komen.

Lees meer