0476 22 27 33 

Interview in De Standaard met de CEO van CKV Rudi Deruytter over zijn nieuwste boek "Hoe kunnen de banken hun burn-out oplossen?" en tendensen en ontwikkelingen in het bankenlandschap.

Lees meer

LV Consult bv - Pensioenraadgever strijdt mee tegen het Corona-virus en stuurt hiervoor operationele werking bij om enerzijds te voldoen aan de oplegde regeringsmaatregelen gebaseerd op het wetenschappelijk adviescomité en de Nationale Veiligheidsraad en anderzijds toch klantenservice op een zo hoog mogelijk peil te houden gezien de uitzonderlijke omstandigheden.

Lees meer

Met een eerder sensationele titel "Zeven valkuilen..." probeert journalist Frida Deceunynck in De Standaard van 31/10/2019 de pensioenspaarder te waarschuwen of op zijn minst alert te maken. Met dit laatste is er op zich niets mis mee (helemaal niet) maar toch had ik van een gespecialiseerd auteur meer objectviteit en nuance verwacht.

Lees meer

Sinds een paar maanden heb ik me met mijn vennootschap bvba LV Consult aangesloten bij het ondernemersnetwerk VOKA.

Lees meer

Reeds enkele jaren, en vooral met de huidige lage renteomgeving, worden vastgoedinvesteringen steevast voorgesteld als veilig en "hoogrentend", kortom het "perfecte alternatief" voor een spaarboekje. Bijna steeds wordt daarbij gegoocheld met lucratieve rendementen en waardestijgingen. Het artikel in De Tijd van 28/09/2019 probeert op een objectieve manier een aantal elementen in een correct perspectief te plaatsen. De titelkeuze van het artikel "Doorprik de ballon van een te rooskleurig rendement op uw vastgoedinvestering" is zeer goed gekozen.

Lees meer